Czy amortyzacja maszyn budowlanych może zwiększać wartość początkową budynku?

PYTANIE

Spółka z o.o. posiada środek trwały w budowie (hala i biurowiec).

Czy koszt amortyzacji maszyn wykorzystywanych częściowo do budowy środka trwałego, koszty raty leasingowych aut wykorzystywanych częściowo do budowy środka trwałego oraz zużytego paliwa należy klasyfikować jako koszty zwiększające wartość budowy? Jak powinno być to rozwiązane podatkowo w przypadku częściowo wykorzystywanych maszyn, aut, paliw w tym przypadku i czy te koszty będą KUP w dacie poniesienia, czy będą zwiększać wartość budowanego środka trwałego?

ODPOWIEDŹ

Amortyzacja maszyn budowlanych może zwiększać wartość początkową budynku.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych za koszt wytworzenia uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi, i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się: kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania.

Koszt amortyzacji maszyn budowlanych może zatem stanowić element kalkulacyjny wartości początkowej wytwarzanego środka trwałego- są one bowiem, jako rzeczowe składniki majątku, zużywane do wytworzenia środka trwałego, co odzwierciedla właśnie amortyzacja. Wydatki na drobny sprzęt, który naturalnie zużyje się podczas budowy (np. wiertarka czy młot) mogą zaś być zaliczone do kosztów wytworzenia w całości.

Natomiast koszty rat leasingowych pojazdów wykorzystywanych do budowy należy rozliczyć w wartości początkowej inwestycji - jako wykorzystane usługi obce. Przy częściowym tylko wykorzystaniu na potrzeby budowy należy koszty leasingu rozliczyć proporcjonalnie w wartości początkowej inwestycji.Podobnie należy potraktować wydatki na zakup paliwa - w części zużytej w procesie budowy będą zwiększały wartość początkową inwestycji jako zużyte rzeczowe składniki majątku.

Podobne stanowisko wyrażono m.in. w interpretacji Ministra Finansów z 23.10.2012 r.,

Data publikacji:

Czy pytanie okazało się pomocne?

dobra odpowiedź

zła odpowiedź

Udostępnij:

Zadaj pytanie

Masz pytania?
Chcesz lepiej poznać ofertę?
Skontaktuj się z nami!

785 111 785

wojciech.kiziuk@go-leasing.pl

Skontaktuj się z Nami
Skontaktuj się z Nami

Ile kosztuje u nas leasing lub kredyt?
Szybko policz ratę leasingu lub
kredytu dla siebie?

Oblicz ratę leasingu
Oblicz ratę leasingu

Szukasz samochodu?
Pomożemy znaleźć najlepsze
auto dla ciebie!

Znajdź auto dla siebie
Znajdź auto dla siebie